Tuesday, November 10, 2009

ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು-೧೪


ಇದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋ ಹಾಡು - ಕೊಯಿ ಹಂ ದಂ ನ ರಹಾ...ಕೊಯಿ ಸಹಾರಾ ನಾ ರಹಾ...

ಫೋಟೋ- ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿ ಸುನಿಲ್

3 comments:

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ said...

Wonderful photography

PaLa said...

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಡು, ಮಜ್ವಾಗಿದೆ

ಪವನ್ ಮೈರ್ಪಾಡಿ said...

good photography
with exellent imagination
keep it up