Tuesday, April 26, 2011

ಫಲಕೋತ್ಸವ ಸೀಸನ್ ೩-೧೭

ಈ ಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳನ್ನು, ಇದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗುಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ ಗೂಗಲ್  ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ[ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ]ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ " ಪ್ರಪಂಚಪರ್ಯಟನಾ ನಿಸ್ಸೀಮ" ಅನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ

No comments: